คำแนะนำทัศนศิลป์1

posted on 22 Sep 2008 10:08 by manit2008

เว็บblogนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ
เรื่องทัศนศิลป์ ของนายมานิตย์ ปิยะมงคล
 
โรงเรียนบ้านห้วยโศก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

 

 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ  เรื่องทัศนศิลป์ นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอนของครู ซึ่งได้ผ่านการทดลองใช้  ปรับปรุง  และหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว  ซึ่งในบทเรียนประกอบด้วยห้าเรื่องหลักได้แก่ วาดเส้น สีน้ำ สีพาสเทล ลายไทย จิตกรรมไทย นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื้อหาสาระ รวมทั้งโปรแกรมต่างๆจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาประกอบกับการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานก่อนนำไปปฏิบัติจริง  จัดเป็นการวางแผน
การทำงานอย่างประหยัด  เร้าความสนใจให้กับนักเรียน  สามารถรวบรวมแหล่งศิลปะต่างๆมาไว้ในห้องเรียน
ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่า  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้

 

 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ใช้โปรแกรมPowerPoint ในการออกแบบและไม่ได้มีจุดประสงค์ทางการค้าใดๆทั้งสิ้น

หากท่านสนใจคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนท่านสามารถลงที่อยู่ E-mailไว้ด้านล่างในช่องแสดงความคิดเห็น หรือส่งemail มาโดยตรงได้ที่  daylight.fst(at)gmail.comเราจะส่งไปให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ตัวอย่างปกCDคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

 

ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนในCD

 

 

 ทุกความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ขอขอบคุณครับ