คำแนะนำทัศนศิลป์3

posted on 22 Sep 2008 09:48 by manit2008

นอกจากนี้ยังมีการบ้านและแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อวัดผล

 

 

แบบทดสอบ

 

เมื่่อตอบคำถาม pop up ตรวจคำตอบจะขึ้นมาทันที

 

 

 ทุกความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ขอขอบคุณครับ

 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (118.173.180.45) on 2009-01-31 00:17