คำแนะนำทัศนศิลป์2

posted on 22 Sep 2008 10:06 by manit2008

ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ นอกจากเนื้อหาส่วนที่เป็นทฤษฎี ให้อ่านแล้ว

เรายังมีส่วนที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกเหนือ เพื่อเพิ่มทักษะและความสนุกให้กับผู้เรียนอีกด้วย

โดยในการเรียนการสอน

จะมีการสอนการใช้โปรแกรม ArTrage  ในการวาดรูปโดยใช้เครื่องมือต่างๆ

 

 

การหยดสีโดยใช้โปรแกรม marcro media flash

 

 การเป่าสีโดยใช้โปรแกรม marcro media flash